Polityka Prywatności

Mikołaj Grząślewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Mikołaja Grząślewicza i użytkownika serwisów należących do Mikołaja Grząślewicza obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://rozwojdlaefektow.pl/polityka_prywatnosci.html Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Mikołaj Grząślewicz nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów należących do Mikołaja Grząślewicza oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Mikołaja Grząślewicza.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Mikołaja Grząślewicza możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówieñ będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości

Mikołaj Grząślewicz zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości od Mikołaja Grząślewicza rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Mikołaja Grząślewicza. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Mikołaja Grząślewicza. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Wróc do bloga Rozwój Dla Efektów